Reklamacje

Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od dostarczenia ich pod adres:

Prosta elektryka

Nowa Wieś 30A

63-300 Pleszew